מתקני נוער

מתקנים תחרותיים ואתגריים – בדרך כלל הולך בזוגות