אופניים קאורדנטיביות

אופניים נמוכות בכל מיני סוגי רכיבה. ערכה הכוללת מגוון סוגי אופניים בסגנונות רכיבה שונים, לרכיבה "חופשית" ללא צורך בשיווי משקל.